ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2587-8074


โรงเรียนบางกอกรัตนการบริบาล

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงยาวนานในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและเปิดสอนมายาวนานกว่า10ปีเปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยเหลือการพยาบาล(NurseAide)โดยทีมคณาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และทักษะที่สำคัญต่างๆที่ต้องใช้สำหรับการทำงานในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้ท่านก้าวสู่วิชาชีพด้านการแพทย์และการพยาบาลด้วยความมั่นใจ จึงทำให้โรงเรียนบางกอกรัตนการบริบาลได้รับรางวัลโรงเรียนประกันคุณภาพและมาตรฐานภายในระดับดีเด่น2ปีซ้อนบางกอกรัตนการบริบาลเปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน (NA)(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)โรงเรียนบริบาลที่เดียว!! ที่สอนและให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนปฎิบัติงานได้เราเน้นสอนตัวต่อตัวโดยพยาบาลวิชาชีพจากหลากหลายสถาบันเรียนจบพร้อมบรรจุงานในโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ(รายได้ 11,000 – 20,000 บาท)

ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (จบภายใน 6 เดือน) ภาควันอาทิตย์ เรียนทุกวันอาทิตย์ (จบภายใน 1 ปี)

สวัสดิการ ฟรี! ตลอดหลักสูตร

เอกสารประกอบการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องมือการแพทย์   สอนแต่งหน้าและบุคลิกภาพ บริการ Internet ไร้สายและห้องสมุด สอนภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ห้องเรียนภาคทฤษฏีและปฏิบัติติดเครื่องปรับอากาศ อาหารฟรี 1 มื้อ เต็มอิ่มมื้อกลางวัน ทุนการศึกษา ทุนโรงเรียนบางกอกรัตนการบริบาล จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ทุนกู้ยืมเพื่อศึกษาจาก ธกส. สวัดิการฟรีตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน

ขั้นตอนการรับสมัครและการเตรียมการเอกสาร ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 52,000 บาท (วันสมัครชำระ 5000 บาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำระเปฌน 3 งวด)

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน

ศึกษดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ศึกษดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศิริราช ณ อาคาร ศาลาศิริราช ๑00 ปี

ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศิริราช ณ อาคาร ศาลาศิริราช ๑00 ปี

ศึกษาดูงาน รายการเกมส์พันหน้า

ศึกษาดูงาน รายการเกมส์พันหน้า

กิจกรรมทัศนศึกษา ที่ Dream World

กิจกรรมทัศนศึกษา ที่ Dream World

ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน

ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน

พลตรี แพทย์หญิง พวงศล รัตนไพศาล

ประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรที่เรียน

หลักสูตรที่เรียนทั้งหมดเกี่ยวกับการบริบาล

หลักความรู้พื้นฐานการพยาบาล

หลักความรู้พื้นฐานการพยาบาล จรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาล แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล

หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

การดูแลความสะอาดร่างกาย

การดูแลความสะอาดร่างกาย การอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียงอย่างสมบูรณ์ การทำความสะอาดปากและฟัน การทำความสะอาดฟันปลอม

การตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์และการจดบันทึกประวัติทางการแพทย์

การตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์และการจดบันทึกประวัติทางการแพทย์ การทำบันทึกประวัติผู้ป่วย การถามคำถาม

สอนแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ

สอนแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ สอนแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2587-8074 Fax 02-5878075